Jelsa, turistička destinacija sa zaboravljenom pričom

Pic 1

U 19. stoljeću Jelsa je bila na vrhuncu svoje ekonomske moći, u industrijskom, poljoprivrednom, vinarskom, kulturnom, političkom, a nadasve pomorskom smislu, njena flota je bila najjača u srednoj Dalmaciji, a koja je ...

  More
Pic 1

Jelsa i jelšanski jedrenjaci u devetnaestom stoljeću

Pic 1

Dubokovićevi raskošni jedrenjaci (samo prekooceanskih je bilo 8) , plovili su po svim morima svijeta, a na jarbolu su vijali hrvatsku trobojnicu još od 1848.g. Plovilo se od Atlantika, Sredozemnog do Crnog mora ....

  više

Kapetan Ante Duboković (1838-1894) - zapovjednik broda "Genitor Nikolo"

Pic 1
  više
Pic 1

Kapetan Niko vitez Duboković (1834 - 1912) graditelj broda "Giovanni D"

Pic 1

Niko Duboković bio je veleposjednik, brodovlasnik, 44 godine obavljao je dužnost načelnika Jelse,bio je član Dalmatinskog sabora, predsjednik Hrvatske stranke...

  More

Brodovlje Jelse u brodarsko-ribarskim operacijama u sjevernoj Africi 1865.-1903.

Pic 1

Glavni brodar iz Jelse u ovim operacijama bio je kap. Vicko Gamulin Kuzme sa braćom Antom Morom i Ivanom-Zanetom. Njihovi brodovi "Brat Antun" i "Brat Antun G." bili su posebno...

More
Pic 1

Pramčana figura - pulena, povijesno putovanje kroz restauraciju

Pic 1

Dubokovićevi brodovi koji su prvi vijorili hrvatski barjak na srednjem jarbolu trgovali su sve od Crnog mora pa do Atlantika. Ova pulena nalazila se na jednom od tih brodova i ima svoju priču.

  More

Legendarni jelšanski pomorci i brodovi na kojima su plovili

Pic 1

Fotografija jelšanskih pomoraca iz druge polovice 19. st. snimljena u Galatz-u u Rumunjskoj kod fotografa M. Spirescu-a.

  More
Pic 1

Općinski dom u Jelsi
Od starog do novog doma

Pic 1

Iako je Jelsa kao općina doživljavala procvat, Općina i Narodnae čitaonica bila je još uvijek u relativno malenim prostorijama na Pjaci, pa je bilo vrijeme da i one dobiju svoja vlastita sjedišta...

  More

Načelnik Jelse vit. Duboković i k.u.k. elitni yacht klub„Yacht-Geshwader“

Pic 1

Jelšanski brod cutter „Mizza“ bio upisan u najelitni vojni yacht klub k.u k. Monarhije - „Yacht-Geschwader“. „Mizza“(sagrađena u starogradskom brodogradilištu Babare i porinuta 1877.g.) je bila vlasništvo Načelnika Jelse kap.Nika viteza Dubokovića, jedinog hrvata u tom elitnom društvu careva i kraljeva i najmočnijih ljudi onog vremena, a u članstvo ga je preporučio Nadvojvoda Carl Stephan koji je sa svojim jahtama bio redoviti gost Jelse...

More
Pic 1

Jelsa i Franjo Josip I :: 130-godišnjca dolaska cara Franje Josipa I u Jelsu

Pic 1

premda Jelsa nije bila značajna po svojoj povijesti kao Stari Grad ili Hvar, na povijesnom putovanju kroz Dalmaciju 1875. godine, Jelsu je posjetio car Franjo Josip I. Putovanje cara Franje Josipa po Dalmaciji uslijedilo je u svibnju 1875.g.čime je dvorska politika željela pridobiti stanovništvo za rješenje pitanja Bosne i Hercegovine u Austrijsku korist. Tako, prije odlaska u Stari Grad i Hvar car je sa suitom i u pratnji generala Rodića posjetio je i Jelsu...

  More

Jelsa i sir Richard Francis Burton (1821-1890)

Pic 1

Jedan od najvećih engleskih istraživača i putnika, etnograf, pjesnik, pisac, političar i diplomat, istraživao Meccu, otkrivač jezera Tanganyka posjetio je 18.12.1874. godine Jelsu i Tor, ilirsko-grčku tvrđavu iz IV stoljeća prije Krista...

  More
Pic 1

Sir Austen Henry Layard (1817-1894)

Pic 1

Sir Austen Henry Layard slavni engleski arheolog koji je vodio iskapanje Babylona i Ninive, diplomat, političar, u ljeto 1862. godine posjetio je sa sestrom Hvar i bio gost u kući Biskupa Jurja Dubokovića....

 
  More

Niko vitez Duboković i kipar Ivan Meštrović

Ivan meštrović - pismo

Kapetan Niko Duboković pomagao je školovanje kipara Ivana Meštrovića. Na slici je pismo žalovanja koje je kipar Meštrović uputio iz Beča 1904. g. gospodinu Dubokoviću povodom smrti supruge Margarite Giaxa.
(pismo iz arhiva NDN - Jelsa)

  More
Pic 1

Gdje je bila Civitas vetus Ielsae

Pic 1

Na nekoliko mjesta u Statutu općine Hvarske, koji u prvom dijelu datira iz 1331.g. spominju se Civitas Vetus i Civitas Vetus Ielsae kao dva različita lokaliteta. Za Civitas Vetus znamo da je današnji Stari Grad, dok je lokacija drugog naziva ostala neutvrđena.

  More

Jelsa i Juraj Carić (1854-1927)

Pic 1

Profesor nautike i matematike, prirodoslovac i astronom, književnik i patriot, pisac prvih knjiga za nautičke škole na hrvatskom jeziku.
Najznačajnije djelo "Slike iz pomorskog života" (2 knj., prvo izdanje 1884-85, Zagreb), predstavlja jedno od najboljih putopisa u našoj književnosti realizma. Iznosi zapažanja iz života naših mornara na oceanskim brodovima uz asocijacije iz znanstvenog, političkog i kulturnog života krajeva kroz koje pisac putuje.
Povodom 400 g. otkrića Amerike izdao je knjigu "Kristof Kolumbo i otkriće Amerike" i niz pripovjedaka.

  More
Pic 1

Ćiro Carić (1882-1962)

Pic 1

Kapetan duge plovidbe i pomorski pedagog, profesor na nautičkim školama Ćiro Carić prvi je izdao nautičke tablice u kojima rješava astronomski sferni trokut na jednostavan način jednoličnim formulama, služeći se Gaussovim logaritmima.
Čuvene nautičke tablice ovog kapetana korištene su i u Britanskoj mornarici sve do pojave radara. Njegova metoda, osobito zbog jednostavnosti izuzetno je zapažena i u svjetskoj literaturi s područja astronomske navigacije.
Ćiro je otac legendarnog jelšanskog liječnika dr. Paola Carića i djed dr. Dina Carića.

  More

Pomorstvo Jelse u brojkama

Pic 1

Od početka prekomorskog velikog brodarstva u Jelsi, t.j. od 1851. godine, ovo je mjesto dalo do danas (1970. g.) 19 kapetana duge plovidbe...

More
Pic 1

Porinuće broda Zenta u Puli

Pic 1
  više

 

Popis ostalih članaka na temu Jelse
/u zagradama je naznačena godina nastanka članka/

 • Jelšanski jedrenjaci izvan Jadranskog mora. (1948.)
 • Jedan jelšansko-dubrovački brod. (1950.)
 • Brodari i brodarstvo Jelse u starijoj prošlosti. (1952.)
 • Pomorska tradicija u brojkama. (1952.)
 • Razvoj jelšanske luke. (1952.)
 • Rijetka slika naših pomoraca. (1952.)
 • Brodarstvo otoka Hvara između 1808. i 1884.g. (1952.)
 • Imena vlasnika trata na lov na srdele na Hvaru, Visu i Braču na prijelazu iz 18 u 19 st. (1953.)
 • Jelšanske bujice. (1954.)
 • Dio otoka Hvara što se zove Plame. (1955.)
 • Jelsa u XV st. (1955.)
 • Inventar javnih,crkvenih i privatnih arhiva otoka Hvara. (1955... nadopunjavano)
 • Richard Francis Burton, engleski putopisac i istraživač posjetio Jelsu. (1955.)
 • Mostir na otoku Ščedru. (1956.)
 • Stvaranje i razvoj jednog zemljišnjog posjeda na Hvaru. (1956.)
 • Otok Ščedro. (1957.)
 • Prilog topografiji Jelse i Vrboske u XV st. (1957.
 • «Ecclesia in Mari» na Ščedru. (1958.)
 • Inventar dobara beneficija Sv.Marije u Jelsi. (1960.)
 • Još o jelšanskoj luci. (1963.)
 • Još nešto o zidinama na Gradini u Jelsi. (1970.)
 • Stari način oblačenja u Jelsi. (1970.)
 • Nekoliko datuma o razvitku Jelse i okolice između 1535.i 1911. (1970.)
 • Humac. (1970.)
Pic 1
 • Popis jelšanskih obitelji
 • Kuće u Jelsi i njihovi vlasnici
 • Nadležnost jelšanskog župnika u Gromin Dolcu,na Vrhu, Humcu, Prapratni, Zagradacu. (1970.)
 • O crkvi Sv.Roka u Jelsi. (1970.
 • Trobojnica jelšanske čitaonice,općinska zastava i grb. (1970.)
 • Stol Ivana Obradića iz kuće Machiedo u Jelsi. (1971.)
 • Pucanje u oblake radi obrane od tuče.
 • Zvona jelšanske crkve.
 • Austrijska rekvizicija zvona
 • Humac,Grapčeva špilja – vodič. (1972.)
 • Turistčki vodič:Hvar,Strai Grad,Vrboska,Jelsa. (1974. 9 izdanja)
 • Još par podataka o izgradnji luke u Jelsi
 • Pabirci iz prošlosti Jelse
 • Značenje jelšanskog toponima LIBORA
 • Jelsa- Pomorska encikopedija,II,izd.knj.3. (1976)
 • Gradina u Jelsi
 • Jedna udaja u Jelsi u 18.st.gledana kroz prizmu nevjestina miraza.
 • Promjena izgleda Male Bande u Jelsi.
 • Kompleks kuća Duboković u Maloj Bandi u Jelsi. (1979.)
 • Drvored jablanova u Jelsi.
 • Spašena u Jelsi stara nadgrobna ploča.
 • Spisi kuće Andreis u Jelsi.
 • Nadimak Ormanica u Jelsi.
 • Gradnja i povijest crkve-tvrđave u Jelsi.
 • Neke forme vinogradarstva na imanju Duboković Nadalini na Hvaru,Kninu i Baškoj na Krku.